top of page

הרצאות לצוותים חינוכיים

מול המראה

הרצאה לצוותים חינוכיים

על חשיבות המודעות לדימוי גוף במרחב החינוכי, מה גורם להתפתחות דימוי גוף שלילי, מה משפיע עליו ואיפה בחיי היום יום אנחנו יכולים ואם בכלל להתערב, כדוגמה בייצוגים מגוונים במצגות או בבחירת מילים בסיטואציות מאתגרות.  איך להעצים קבוצה מבלי לייצר נזק בנושא כל כך רגיש ומורכב, על מה מדברים כשמדברים על דימוי גוף ועל מה לא. מה נחקר בעולם כעוזר בתוכניות מניעה ומה מזיק.

חשיבה משותפת על דילמות של נוער וילדים כגון הקנטות בגלל שיעור גוף רב, או הימנעות מפעילות חברתית, כמו ילדה שלא יוצאת משק השינה כשהיא לא מאופרת, ילד שלא מסכים להצטלם לתמונת מחזור, קשיים בהשתתפות בפעילות בבריכה ועוד. סיפורים מהשטח וכלים מעשיים לצאת לפעולה.

 

הרצאה לצוותי נוער בסיכון

דגש נוסף לצוותי נוער בסיכון על הדיכוי המצטלב בו מצויים נערות ונערים בסיכון ואיתו סכנה מוגברת להפרעות בדימוי הגוף עד למקרי קיצון, איתור וזיהוי מוקדם של התופעה יכול להיות קריטי.

מעין קרת מרצה בפני קהל
Anchor 2
סדנה בהנחיית מעין קרת

מול המראה

 ייעוץ אישי ו/או סדנאות

בנייה משותפת של פעילות מעודדת שינוי לבית הספר המותאמת לסביבה ולאפשרויות הקיימות ולגיל התלמידים והתלמידות.

ההרצאות לצוותים מגוונות ומותאמות ע"פ צורך למורים ולצוותים לחינוך היסודי/ לחינוך העל יסודי/לצוותי פנימיות ולתנועות נוער/ למנחים לנוער בסיכון במסגרות שונות/ סדנה ליועצות חינוכיות/ צוותים נוספים

Anchor 2
bottom of page