top of page

הרצאות וסדנאות לנוער

81-3.jpg

סדנאות לנערות ולנערים

הסדנאות באישור מספר 2511 בגפ"ן

—  הסדנאות מועברות על ידי מנחה שעבר.ה הכשרה מטעם CHANGING MODEL
— 
​ניתן להזמין סדנאות לנערות/ לנערים

במפגשים המנחה מעלה נושאים מותאמים לגיל המשתתפים, מוביל את הדיון, אוסף כשיש צורך, ובעיקר מקשיב. הנערים/הנערות מביאים תוכן הקשור לחייהם, לסביבה שלהם ולעצמם, בקצב וברמת הפתיחות המתאימים להם ולקבוצה.  הסדנאות הן פסיכו חינוכיות, חווייתיות ונעשות בעזרת קלפי מראות, פתקים, סימולציות, מצגות ומעגלי שיתוף.

 * במידה ואנחנו מזהים בקבוצה נער/ה עם קושי גדול מנשוא, או עם הפרעת אכילה בהתהוות, אנחנו מדווחים ומפנים לאנשי הטיפול שבסביבתו.

תוכן הסדנה:

סדנה בה נעמיק במורכבות של הרשתות החברתיות, על הקשר בין תמונות ופילטרים לבין לעיתים תחושות לא קלות על המראה שלנו | על הקוטביות במסרים לגבי הגוף שלנו ואיך לומדים ״לשמור על עמוד שדרה״ | על השינויים של הגוף ואיך לומדים לקבל אותם | על שימיינג והערות לגבי המראה שלנו והקניית היכולת להתמודדות.

מול המראה

הרצאה לנערות/לנוער

הרצאה שמדוברת ומשתנה דרך דיאלוג קשוב, זהיר ומתמיד עם נוער במשך 20 שנים,
הסיפור האישי של המרצה (בלי לדבר על נושאים שעלולים לגרום לנזק) על ההשפעות של המדיה, הרשתות החברתיות, המגדר והשיווק, על הפתרונות שלהן ושלהם להתמודדות עם שיימינג ועם רגעים קשים מול המראה, גם על אקטיביזם, הבנייה של מושגים שחשוב להכיר ולהפנים ועל החשיבות של ההבנה החברתית בנושא כחלק מתהליך אישי. בנוסף העשרה בכל הרצאה בהתאם לידע הנוסף של המרצה.

 

— ההרצאות מועברות על ידי אחד מהמרצים והמרצות

— ניתן להזמין הרצאה לכלל השכבה/ הרצאות אינטימיות ומשתפות.

81-2.jpg
Anchor 2
81-.jpg

סדנאות לכיתות ה׳–ו׳

הרצאה לנערות/לנוער

הפעילות וההכשרה למנחים לכיתות ה׳  וו'. נוצרו על ידי אביה בן ארי, ביביליותרפיסטית ומנחת קבוצות מטעם המכון האמריקאי לקידום דימוי גוף חיובי The Body Positive, דוקטורנטית בחוג לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון, יחד עם מעין קרת.

המסגרת לסדנאות אלה כוללת תכנים תואמי גיל התורמים לקידום דימוי גוף חיובי אצל ילדים כגון טיפוח חשיבה ביקורתית על הנחות מוקדמות וסטראוטיפים, ביסוס הבנה כוללנית של המונח 'בריאות' וקידום התנהגויות שתורמות לבריאות פיזית ורגשית והעצמת העצמי, תוך התמקדות בהיבטים שאינם קשורים במראה חיצוני.

bottom of page