top of page

Sun, Feb 05

|

Virtual lecture

מפגש חשיפה פברואר להרצאת "בראי הזמן" לארגונים

זמן ומיקום

Feb 05, 2023, 10:00 AM – 10:30 AM

Virtual lecture

פרטי האירוע

הסיפור האישי של מעין כפעילה חברתית בהווה ודוגמנית על בינלאומית בעברה, דרך הפריזמה של דימוי גוף לאורך הביוגרפיה האישית שלה.

הקושי לקבל את הנראות בשלבים שונים, ברגעי השפל והשיא. על הכוחות שעזרו ועוזרים לה מול המראה ברגעי משבר.

עשרים שנים חלפו מאז שפרסמה ספר פורץ דרך על דוגמניות והמורכבויות באכילה ובדימוי הגוף שלהן. מה השתנה מאז?

אחרי שפגשה נערות מכל קצוות הארץ, משכבות סוציואקונומיות שונות, צוותים חינוכיים, הורים ונשים, הקשיבה לסיפור הגוף שלהן ושלהם. יצרה את התחום של דימוי גוף חיובי בישראל, השפיעה על מובילות דעת קהל והייתה שותפה להנעה של שינויים מהותיים חברתיים ביחס לגוף האישה.

מה עוד תקבלו?

  • מסקנות טריות בדילמה המהותית האם לשפר את הנראות החיצונית או לשפר את הביטחון הפנימי בנראות, על האדוות של הבחירה הזו וההשפעה שלה עלינו ועל הסביבה שלנו.
  • שילוב בין מה עוזר לנו לבין הצצה לשטח- מה עוזר לנוער ברגעי קושי מול המראה.
  • דגשים עדכניים מהמחקר ומהשטח להקנות לילדים ולמתבגרים שלנו כדי שירגישו ביטחון ופיתוח חוסן למול הערות מהסביבה.

שיתוף

bottom of page